Zwrot VAT z państw UE

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie Unii Europejskiej ponosi wydatki związane z zakupami towarów oraz usług w państwach, w których nie ma siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Część tych wydatków można odzyskać występując do odpowiednich organów podatkowych o zwrot kwoty zapłaconego podatku. Wymaga to szczegółowej wiedzy na temat regulacji w poszczególnych państwach zwrotu oraz stosowania się do złożonych wymogów formalnych.

Ayming wspiera Klientów w zakresie odzyskiwania podatku VAT na terenie całej Unii Europejskiej.

Międzynarodowe doświadczenie, kompleksowa wiedza z zakresu prawa unijnego, gruntowna znajomość lokalnych przepisów i zbudowane relacje z organami podatkowymi, zapewniają wysoką skuteczność naszych działań. W ostatnich latach odzyskaliśmy aż 90 proc. kwot w ramach wniosków o zwrot zagranicznego podatku VAT z państw Unii Europejskiej. Odzyskane środki zwiększają przepływy pieniężne naszych Klientów i obniżają koszty prowadzenia działalności biznesowej.

Oferta Ayming Polska w zakresie odzyskiwania zapłaconego podatku VAT obejmuje:

  • weryfikację dokumentów pod kątem regulacji w poszczególnych państwach,
  • przygotowanie i złożenie wniosku VAT-REF,
  • kontakty z organami podatkowymi,
  • reprezentację w toku postępowania podatkowego.