Dotacje i Ulgi B+R

Ayming Polska przewodniczy zespołowi Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan ds. tworzenia w Polsce ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R). 

W ciągu roku Ayming realizuje globalnie ponad 15 000 projektów z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych i ulgi na działalność B+R.

 

 

Dotacje unijne i ulgi
Dotacje unijne i ulgi