FMCG

A.Blikle

Analiza potrzeb

Analiza wysokości składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie wypadkowe.

Przegląd wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pozyskanie funduszy europejskich.

Przegląd kosztów telekomunikacyjnych.

Zaproponowane rozwiązania

Analiza składek pod kątem ewentualnych ryzyk.

Przygotowanie indywidualnej strategii i wsparcie w zakresie minimalizacji skutków ewentualnych niedopłat.

Badanie poprawności dokumentacji i jej zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Analiza umów z dostawcami w celu uzyskania korzystnych zapisów umownych.

Weryfikacja poniesionych kosztów i uzyskanie ewentualnych nadpłat za okresy przeszłe.

Monitorowanie harmonogramu konkursów. 

Przygotowanie koncepcji projektu pod kątem danego konkursu. 

Przygotowanie dokumentacji do oceny formalnej i merytorycznej.

Wsparcie podczas całego procesu pozyskiwania dofinansowania.

Badanie poprawności taryfikacji.

Weryfikacja stanu faktycznego wraz z analizą potrzeb Klienta.

Pomoc w optymalnym doborze operatora, technologii i usług.

Efekty współpracy

"Najważniejszą cechą Ayming Polska jest wysoka skuteczność działania, której efektem jest realizacja celów klienta w założonym i pożądanym zakresie."

"Pracownicy Ayming Polska wykazali się profesjonalizmem, odpowiedzialnością i konsekwencją w działaniu a ich skuteczność została potwierdzona otrzymaniem przez nas dotacji."

"Zrealizowana przez Spółkę analiza spełniła stawiane przed nią oczekiwania merytoryczne."

Pobierz list referencyjny w PDF.

Pobierz list referencyjny w PDF.

Pobierz list referencyjny w PDF.

 

Firma cukiernicza założona w Warszawie 11 września 1869 roku przez Antoniego Kazimierza Bliklego. Pierwszy lokal powstał na Nowym Świecie 35, w Pałacu Hołowczyca, w którym znajduje się do dnia dzisiejszego. Obecnie firma ma piętnaście cukierni w Warszawie oraz dziewięć w innych miastach Polski.