Przemysł

DS Smith

Analiza potrzeb

Przegląd opłat ponoszonych z tytułu podatku od nieruchomości.

Zaproponowane rozwiązania

Weryfikacja stanu faktycznego nieruchomości pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa oraz ich interpretacjami przez właściwe organy. W przypadku identyfikacji niedoszacowań przygotowanie indywidualnej strategii pod kątem eliminacji lub minimalizacji potencjalnych kar.

Efekty współpracy

"Ayming Polska zidentyfikowała i wdrożyła znaczne oszczędności, których pozyskanie przyczyniło się do poprawy sytuacji ekonomicznej naszej spółki."

Pobierz list referencyjny w PDF

DS Smith jest wiodącym w Europie dostawcą opakowań produkowanych zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami klienta, ze szczególnym uwzględnieniem najnowocześniejszej myśli projektowej. Jesteśmy w stanie sprostać wszelkim wymaganiom rynku, oferując szeroką gamę wysokiej jakości opakowań przemysłowo transportowych, FMCG, display’e i opakowania POS, spersonalizowane opakowania ochronne oraz palety tekturowe. Dysponujemy lokalnymi centrami usług, zlokalizowanymi w pobliżu zakładów naszych klientów.