Motoryzacyjna

Michelin

Analiza potrzeb

Analiza wysokości składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenie wypadkowe.

Zaproponowane rozwiązania

Analiza składek pod kątem ewentualnych ryzyk.

Przygotowanie indywidualnej strategii i wsparcie w zakresie minimalizacji skutków ewentualnych niedopłat.

Badanie poprawności dokumentacji i jej zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Efekty współpracy

"Indywidualne podejście i pełne zaangażowanie w realizowany projekt gwarantowały rzetelną jego realizację. Świadczone usługi zostały wykonane z zachowanie należytej zawodowej staranności, terminowo i bez zastrzeżeń."

Pobierz list referencyjny w PDF

Michelin Polska S.A. zatrudnia ponad 4300 osób. Firmę tworzą: fabryka zlokalizowana w Olsztynie, w której mieści się siedziba Spółki i jest jedną z największych struktur Grupy Michelin w  Europie oraz Dyrekcja Handlowa znajdująca się w Warszawie.